Suur tänu koguduseliikmetele, kes on igal aastal toetanud kogudust liikmeannetusega! Aitäh, et hoolite ja olete valmis annetama! Tänu teie toetusele Harju-Madise kogudus elab!

 

LIIKMEANNETUS

 

Koguduse nõukogu otsustas 08. märtsil 2009.a, et liikmeannetuse suuruse otsustab annetaja oma südametunnistuse alusel, siiski palub nõukogu annetamisel kaaluda, et annetuse suurus võiks

kodustel liikmetel olla vähemalt 12 €,
töölkäivatel liikmetel 20 € kuni 1% eelmise aasta sissetulekust aastas.

Liikmeannetust võib tasuda ka osade kaupa ning pangaülekandega:

EELK Harju-Madise kogudus, a/a EE89 2200 2210 1135 7246 Swedbank. Ülekande selgitusse palume märkida “koguduse liikmeannetus 2019“ koos annetaja nimega.

Koguduse juhatus tänab südamest kõiki, kes juba on oma liikmeannetuse tasunud.

 

ANNETUSED AMETITALITUSTE EEST

Koguduse nõukogu vaatas 08. märtsil 2009.a läbi ametitalitustel palutavate annetuste soovituslikud suurused ning otsustas:

Ristimine vabatahtlik annetus

Konfirmatsioon jooksva aasta liikmeannetus

Laulatus Harju-Madise koguduse liikmetele 65 €

teiste koguduste liikmetele 200 €

Matus 50 €

Eesti Vabariigi seaduste järgi (TuMS §27) saab inimene kirikule tehtud nimeliselt annetuselt tulumaksu tagasi. Selleks palume annetust tehes teatada annetaja isikukood.

 

LIIKMED

Koguduse liikmed on kõik koguduses ristitud või teistest kogudustest ületulnud inimesed.

Täisõiguslikud koguduseliikmed on kõik need, kes on ristitud, leeritatud ja kes on eelmisel või jooksval aastal tasunud liikmeannetuse ja käinud vähemalt üks kord armulaual.

Täisõiguslikul koguduseliikmel on

õigus:

  1. osaleda armulaual;

  2. osaleda koguduse juhtorganite valimisel ja ise kandideerida;

  3. küsida ametitalitusi;

  4. olla ristivanemaks.

kohustus:

  1. tasuda igal aastal liikmeannetus;

  2. käia vähemalt üks kord aastas armulaual.