PÜHAPÄEVAKOOL

Harju-Madise koguduse juures tegutseb pühapäevakool. Ootame sinna kõiki lapsi. Üheskoos joonistatakse, mängitakse, kuulatakse lugusid ja meisterdatakse huvitavaid asju. Pühapäevakool annab lastele hea võimaluse sõpru leida ja üheskoos põnevaid asju teha. Pühapäevakoolis kasvavad meie koguduse uued liikmed, kes vanemaks saades tulevad leerikooli.

Pühapäevakoolitunnid toimuvad kuu teisel pühapäeval, jumalateenistuse ajal kell 13.00. See annab vanematele võimaluse tulla ise jumalateenistusele ja jätta laps selleks ajaks pühapäevakooli. Pühapäevakooli tundide toimumise ajad on kirjas teadetes ja lisainfot saab pühapäevakooliõpetajalt.

Pühapäevakooli korraldab Liisi Viigisalu, telefon 58093596.